Kunstzinnige Begeleiding is een wezenlijk anders van therapie. Bij therapie zetten we in op het veranderen/verbeteren van een situatie. Echter bij begeleiding gaat het meestal om het in stand houden van de situatie en vaardigheden van cliënt.

Tevens is het een nuttige activiteit, waarin ze (weer) proeven aan het arbeidsproces en het gevoel hebben weer mee te werken in de maatschappij. Ook al is dit op een minimale manier.

Veelal betreft het cliënten met chronische ziekteprocessen zoals psychische aandoeningen of fysieke ziekten. Ze hebben geen zicht op herstel (meer) en kunnen bij mij dan kunstzinnige begeleiding krijgen. Veelal is het traject langdurig en onderhoudend.

We zijn creërend bezig op het niveau van de cliënt. De nadruk ligt op ons contact met een luisterend oor en het helpt bij het creëren van een weekritme en dagritme.

Vergoeding geschiedt niet vanuit de zorgverzekering, maar kan mogelijk wel via de WMO aangevraagd worden of anders vanuit eigen draagkracht worden betaald.

De tarieven voor begeleiding zijn: €40,- per uur (inclusief alle materialen)

Kunstzinnige Groet,

Sandra