Als zelfstandig vaktherapeut roep ik altijd… ik wil géén therapeut voor de rijken worden! Toch lijkt de overheid dit steeds meer in de hand te werken. De zorgverzekeraars vergoeden steeds minder vanuit hun aanvullende pakketten en de pakketten worden steeds duurder.

Zorg voor elkaar en de aarde!

Als vaktherapeut beeldende therapie heb ik me via de aanbestedingsprocedure weten te worstelen, maar ook al is het resultaat een contract voor specialistische jeugdhulp… er wordt helaas geen budget gegeven. Dus kinderen kunnen nog steeds geen gebruik maken van de therapie, terwijl de nood juist steeds hoger lijkt te worden.

Als zorgverlener denk ik financieel ook altijd mee met mijn cliënten. Toch kan ik niet altijd maar korting geven, want mijn gezin en leven loopt ook door en in het verleden is gebleken dat ik soms teveel van mezelf weggeef 😉

Ennn… therapie is belangrijker dan de financiën en het is onverantwoord om te moeten stoppen of te minderen met therapie, omdat het geld opraakt. Ongehoord, maar soms realiteit.

Een client moet altijd ook zijn waardering in geld uitdrukken en een eigen bijdrage doen, maar dit is echt summier in sommige situaties. Soms kijk ik ook naar in-natura mogelijkheden en dat ze me eens helpen met een klus voor de praktijk.

Daarom heb ik dit “goede doel” in het leven geroepen. Mocht iemand dit goede doel willen steunen, dan zorg ik dat ik therapie geef in situaties die het nodig hebben. Of ik vul de tekorten aan vanuit dit potje. Ik zal er zorgvuldig mee omgaan en ieder jaar een verslagje publiceren (op te vragen door geïnteresseerden) om het transparant te houden. De financiën zullen in periodes van 7 sessies opvraagbaar zijn. Ook kunnen familieleden/vrienden worden gevraagd om een donatie te doen.

Ik wil weer heel graag terug naar “we zorgen voor elkaar in vertrouwen”. In verbinding kunnen we elkaar veel meer bieden en weer gezond worden.

Je mag deze pagina gerust delen met goede doelen acties! Graag zelfs, want hoe meer er in de ‘pot’ zit hoe meer mensen we kunnen helpen. En als iemand me wil helpen om dit officiëler te maken of me kan adviseren… graag!

U kunt een bedrag storten naar Kunstzinnige Therapie Hillegom IBAN: NL72INGB0005430336 o.v.v. Goede doel.