Geannuleerd! Wegens te weinig aanmeldingen!!

“Heeft de zorg een keuze?”

Als vaktherapeut werk ik, Sandra Keizer, met jong en oud in mijn praktijk. De voorbeelden in de zorg liegen er niet om en de uitholling van de zorg lijkt soms al een feit, maar is dit ook zo? Bezuinigingen, uitval (burn-out) van personeel, summier persoonlijk contact.

Deze zorg verkiezen we niet, maar wat dan? Kunnen we het tij keren? Hebben we een keuze? En als de zorg uitgehold is, hoe revitaliseren we deze dan? Deze vragen en zorgen houden mij bezig en leidden tot dit mini-symposium, waarin ik u een stukje mee wil nemen op mijn reis.

Gaat u mee?

Twee sprekers zijn uitgenodigd om vanuit hun expertise ons te informeren en te inspireren:


Dr. Evi Koster werkt als onderzoeker bij het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden.

Haar proefschrift:

“The relevance of holistic healthcare. Patient-reported quality of care in Anthroposophic and Integrative Medicine”.

Beschrijft de kwaliteit van antroposofische gezondheidszorg (AG) vanuit het perspectief van patiënten. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten het zeer waarderen dat zij binnen de AG op de holistische manier behandeld worden, en daarmee bedoelen ze dat zij als mens in zijn geheel gezien en behandeld worden, passend binnen hun eigen leven en waarden. Het onderzoek geeft een gefundeerde inkijk in wat patiënten in AG belangrijk vinden ten aanzien van hun gezondheid, behandeling en kwaliteit van leven. Het biedt daarmee inspiratie en praktische handvatten voor goede en duurzame zorg nu en in de toekomst. (ter info: Ze zal in het Nederlands spreken)


Dr. Harrie Salman is een Nederlandse Cultuurfilosoof. Hij reist veel en heeft wereldwijd vele contacten. Zojuist is zijn nieuwe boek verschenen: “Gestolen Welvaart”.

“Goede zorg – in het verleden en in de toekomst”.

Mensen hebben altijd voor elkaar gezorgd, maar in de drukte van het moderne leven hebben we daar steeds minder tijd voor. In de nabije toekomst zullen we daar een oplossing voor moeten vinden. In deze voordracht kijken we rond in andere tijden en andere landen om te zien of we daar inspiraties voor de toekomst kunnen vinden.


Geef je hier op door het formulier in te vullen of een mail te sturen naar info@kunstzinnigetherapiehillegom.nl met de volgende informatie:

Accreditatie bij de NVKToag is aangevraagd.

Inschrijving vind plaats op basis van betalingen. Uw opgave is dan definitief. U kunt het overmaken naar: Kunstzinnige Therapie Hillegom IBAN: NL72INGB0005430336 o.v.v. de namen van de deelnemers.

  • WANNEER: gaat niet door!
  • WIE: Voor zorgverleners en geïnteresseerden
  • WAAR:
  • KOSTEN: minimaal €20,00 (Maximaal staat vrij; lees hier meer over)

Annuleren is niet meer mogelijk vanaf 11 januari 2020. U kunt uw plek wel doorgeven aan iemand anders.