Hoogbegaafd is meer dan een hoog IQ!

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan.

Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

Alles is eigenlijk intens en uitvergroot bij de kinderen en volwassen met hoogbegaafdheid.

De denkprocessen verlopen sneller, de emoties worden intenser beleeft en ervaren. Dit alles kunnen prachtige kwaliteiten zijn, maar het kan ook een enorme last zijn!

Problemen die zich kunnen voordoen zijn bv:

  • Ongelukkig en geïsoleerd voelen

  • Verhoogd risico op psychosociale problemen (gepest worden, eenzaamheid, overgevoeligheid)

  • Zwakke sociaal-emotionele ontwikkeling doordat er weinig aansluiting is met leeftijdsgenoten.

Op latere leeftijd kan dit alles leiden tot verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid, hyperactiviteit en onderpresteren.

Voor elk hoogbegaafde kind lijkt motivatie en (zelf) waardering de grootste uitdaging.

Hooggevoelig is niet alleen stil!

Hooggevoelige mensen kunnen zich minder goed afsluiten voor indrukken. Hierdoor komen indrukken veel directer en intens binnen. Ze hebben nauwelijks begrenzing tussen MIJN en DIJN en dit maakt dat ze erg gevoelig kunnen reageren op emoties van anderen of binnen een ruimte.

Er zijn verschillende typen hooggevoelige mensen:

  • Het naar binnen gekeerde type. Houdt van stilte, is graag in de natuur/buitenlucht. Dit type voelt zich ‘anders’ en eenzaam.

  • Het naar buiten gekeerde type. Houdt van veel drukte en experimenteren.

  • Rationaliserende type. Deze mens negeert zijn gevoelskant en verdooft. (op latere leeftijd komen zij nogal eens in aanraking met Burn-out)

Problemen die zich vaak voordoen zijn:

  • Eetproblemen (bv vertering)

  • Gevoel (somber, leeg, verdriet, boos, wanhoop)

  • Angst (Hypochondrie, dood, ziekte)

Moed en vertrouwen lijken voor deze groep een uitdaging.

Kunstzinnige therapie sluit naadloos aan bij deze groepen kinderen/volwassenen.

Ze kunnen weer in een stroming komen, het helpt ze een uitlaatklep te ontwikkelen om hun intense gevoelsleven te reguleren, het past goed bij hun gevoel van autonomie en creëren.

Door weer aan te spreken waar hun interesses liggen, successen te behalen wordt over het algemeen hun motivatie weer aangesproken en kunnen ze in hun tempo (met de beperking van het materiaal) aan de slag.

Door de wisselwerking van de kunsten, creatieve mogelijkheden en kunsten zie ik vaak dat een kind (of volwassene) weer helemaal opbloeit en in zijn haar kracht komt te staan. Het is echt de moeite waard om de kracht van ervaren en doen aan de capaciteiten van de mens te koppelen zodat zij zelf weer de balans kunnen herstellen.

Kunstzinnige therapie sluit bij jou aan en neemt je rustig mee in het tempo dat je aangeeft/aan kan. De therapie kan prima bestaan naast medicatie gebruik en ook wanneer u er ‘diep’ inzit kunt u de keuze maken om te komen. Samenwerking met andere disciplines kan desgewenst opgepakt worden zodat een multidisciplinaire aanpak kan worden gestart.

Mocht u geen aanvullende verzekering hebben zijn er in vele gevallen ook nog mogelijkheden om te vragen aan uw werkgever of hij/zij in de kosten kan bijdragen. Wanneer dit uw herstel bespoedigd zijn ze vaak geïnteresseerd om u hierbij te helpen.
Wanneer financiën een behandeling in de weg staan nodigen wij u uit dit bespreekbaar te maken.

Kunstzinnige Groet

Sandra en Mariëlle