Kunstzinnige therapie is een therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van lichamelijke en psychologische kennis in combinatie met een kunstzinnige activiteit, zoals tekenen, schilderen en boetseren. De gezonde kern in de mens wordt aangesproken om zo het geheel weer beter te maken. De therapie brengt je weer in contact met jezelf en je gevoel.

Kunstzinnige therapie is geschikt voor kinderen, volwassenen en ouderen. Ook mensen die niet kunstzinnig/creatief zijn of er sceptisch tegenover staan is de therapie ook geschikt!

Ik heb veel ervaring met psychische klachten zoals trauma,  depressie, burn-out en ook eetstoornissen of schizofrenie.

We hebben allemaal moeilijke momenten in ons leven en vaak zijn ze van voorbijgaande aard. Soms komen we er echter niet zelf uit en hebben we een duwtje in de rug nodig. Dan kun je bij mij terecht en help ik je de weg weer terug te vinden of nieuwe wegen in te slaan.

Depressie
Neerslachtige gevoelens kunnen een voorbode zijn van een depressie, maar een depressie hebben is zwaar. Deze zwaarte is voor de omgeving soms moeilijk te begrijpen. Er is sprake van weinig levensvreugde, geen zin hebben, moeite hebben met het dagritme, intimiteit en emoties enz.
Het is goed hierbij hulp te zoeken, ook al bij de voorbode, want voorkomen is beter dan genezen!
Ritme, continuïteit, praten en begrip zijn belangrijke ingrediënten voor herstel. Kunstzinnige oefeningen tillen je uit de zwaarte en bieden je weer uitzicht op een toekomst!

Burn-out
Door hoge werkdruk, te lang en te veel stress kun je uitgeput raken. En raak je in een burn-out ofwel volledige uitputting.Kunstzinnige therapie geeft je de energie terug te brengen. En maakt je weerbaar te worden zodat je niet opnieuw in dezelfde valkuilen valt.

Trauma:
Trauma betekent verwonding en pijn. Psychisch trauma kan voortkomen uit een (vecht)scheiding, ongeval, verlies (rouwverwerking), ziekteprocessen ed.
Kunstzinnige therapie geeft je de kans het trauma te verwerken en een plek te geven! Dit hoeft niet per se via herbeleving, maar kan ook via symboliek, kleuren, verhalen ed.
Het is een zeer sympathieke therapie die jouw tempo volgt. Denk ook aan kinderen of volwassenen die geen woorden kunnen geven aan het trauma en het via een andere weg kunnen/willen verwerken.

Kunstzinnige therapie sluit bij jou aan en neemt je rustig mee in het tempo dat je aangeeft/aan kan. De therapie kan prima bestaan naast medicatie gebruik en ook wanneer u er ‘diep’ inzit kunt u de keuze maken om te komen. Samenwerking met andere disciplines kan desgewenst opgepakt worden zodat een multidisciplinaire aanpak kan worden gestart.

Mocht u geen aanvullende verzekering hebben zijn er in vele gevallen ook nog mogelijkheden om te vragen aan uw werkgever of hij/zij in de kosten kan bijdragen. Wanneer dit uw herstel bespoedigd zijn ze vaak geïnteresseerd om u hierbij te helpen.

Wanneer financiën een behandeling in de weg staan nodig ik u uit dit bespreekbaar te maken.

Kunstzinnige Groet

Sandra